رتبه نام پروفایل امتیاز
1 اکرم محمددوست 204,243 تومان
2 نرگس طهماسبی فرحدل 197,273 تومان
3 fateme Chekab 163,268 تومان
4 زلیخا محمدی 136,399 تومان
5 زینب قلی پور 99,043 تومان
6 خدیجه خیر 95,700 تومان
7 نرگس صادقی 76,299 تومان
8 زینب اسلامی‌فر 67,794 تومان
9 سیده سعیده موسوی 61,050 تومان
10 مریم گنج زاده 57,899 تومان

قوانین امتیاز گیری

قوانین مبلغ محدوده
امتیاز مشاهده روزانه سایت 500 تومان -
امتیاز عضویت در سایت 1,000 تومان -
امتیاز ثبت کامنت 200 تومان حداکثر 50 بار در روز
امتیازبرای لایک پست(لایک) 100 تومان -
امتیاز سالگرد عضویت 5,000 تومان -