رتبه نام پروفایل امتیاز
1 نرگس طهماسبی فرحدل 174,373 تومان
2 fateme Chekab 155,768 تومان
3 زلیخا محمدی 136,399 تومان
4 زینب قلی پور 98,143 تومان
5 اکرم محمددوست 86,568 تومان
6 زینب اسلامی‌فر 66,994 تومان
7 نرگس صادقی 51,999 تومان
8 خدیجه خیر 50,000 تومان
9 راضیه وحید بافنده 40,495 تومان
10 فهیمه صادق نژاد 39,298 تومان

قوانین امتیاز گیری

قوانین مبلغ محدوده
امتیاز مشاهده روزانه سایت 500 تومان -
امتیاز عضویت در سایت 1,000 تومان -
امتیاز ثبت کامنت 200 تومان حداکثر 50 بار در روز
امتیازبرای لایک پست(لایک) 100 تومان -
امتیاز سالگرد عضویت 5,000 تومان -