رتبه نام پروفایل امتیاز
1 نرگس طهماسبی فرحدل 153,773 تومان
2 fateme Chekab 139,218 تومان
3 زینب اسلامی‌فر 62,194 تومان
4 زینب قلی پور 50,193 تومان
5 سیده سعیده موسوی 47,703 تومان
6 راضیه وحید بافنده 40,495 تومان
7 pimanebrahimi.67 36,399 تومان
8 z.m.d.626769 32,500 تومان
9 سیده سعیده موسوی 30,550 تومان
10 معصومه خیرخواه 28,500 تومان

قوانین امتیاز گیری

قوانین مبلغ محدوده
امتیاز مشاهده روزانه سایت 500 تومان -
امتیاز عضویت در سایت 1,000 تومان -
امتیاز ثبت کامنت 200 تومان حداکثر 50 بار در روز
امتیازبرای لایک پست(لایک) 100 تومان -
امتیاز سالگرد عضویت 5,000 تومان -